Skiforeningen

Hver eneste dag jobber vi i Skiforeningen for å skape gode Markaopplevelser og enestående opplevelser i Holmenkollen. Fra stiftelsen i 1883 har vår formålsparagraf vært å arbeide for «utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv, samt å arrangere Holmenkollrennene». Takket være våre medlemmer kan vi legge tilrette for gode Markaopplevelser sommer som vinter. Vi fremmer også skiidretten gjennom Norges største skiskole, og massemønstringene Holmenkollmarsjen og Barnas Holmenkolldag. Skiforeningen arrangerer World Cup i nordisk og har ansvar for drift og utvikling av Holmenkollen nasjonalanlegg. Vi eier Skimuseet og driver Holmenkollen Kultur- og Turistanlegg som er Norges mest besøkte turistanlegg. Foreningens arbeid finansieres i all hovedsak av medlemskontingenten og støtte fra gode samarbeidspartnere. Vår visjon er: Skiforeningen setter spor!
Annonse