Sigdal kommune

For deg som søker et sted med flott natur, gode oppvekstvilkår, full barnehagedekning, en god og stabil grunnskole og et meget aktivt foreningsliv har vi også ledige boligtomter til en fornuftig pris.

Er det noe du trenger å vite mer om, så kontakt Sigdal kommune!

Sigdal kommune:

842 kvadratkilometer

3525 innbyggere pr. 01.10.2010

Dalens totale lengde langs hovedveien - 7,5 mil.

Annonse