Modum kommune

Ordfører Terje Bråthen: Modum er et godt sted å bo og virke i!

Vi har bedrifter som hevder seg både internasjonalt og nasjonalt innenfor flere felter. Dette gir spennende arbeidsplasser for mange, og vi har kort vei til Oslo-området for dem som søker mer enn det vi kan tilby, men vil bo i landlige, bynære omgivelser.

Vi kan bare nevne noe av det:

Det er godt å vokse opp i Modum.

Vi har av de billigste barnehageplassene i landet, i løpet av 2009 er det plass til alle barn.

Vi har skoler med god plass og moderne lokaler, en rimelig skolefritidsordning, stabile og dyktige lærerkrefter.

Naturen inviterer til aktivitet både sommer og vinter. Mye aktivitet er tilrettelagt gjennom praktfulle idrettsanlegg og et korps av frivillige ildsjeler i idrettslagene. Også andre kulturaktiviteter står sterkt.

Vi har et flott kulturhus og mange andre kulturarenaer, - og ikke minst dyktige foreningsfolk.

Mange blir gamle i Modum, og eldre utflyttede moinger vender hjem. For disse har vi et variert bo- og servicetilbud, alt fra sentrumsnære spesialtilpassede leiligheter til bofellesskap og sykehjem der du får hjelp hele døgnet. Fra kommunens side prøver vi å være åpne og lette å komme i kontakt med. Vi er interessert i å høre fra folk om både det som er bra og mindre bra, for vi vil så gjerne gjøre vårt ytterste for at det stadig skal bli bedre å være moing.

Jeg håper du også vil bidra til det!

Hilsen

Terje Bråthen

ordfører

Annonse