Selfors Ungdomslag

Selfors UL er bygget på frivillig innsats fra foreldre, besteforeldre og andre velvillige enkeltpersoner og organisasjoner. Selfors UL driver i dag 16 fotballag, 6 handballag, skigruppe, friluftsgruppe og barneidrett. I tillegg drives både den nye fotballbanen, skistua og Fossetangen forsamlingshus med frivillig innsats og midler fra laget.

Annonse