Hemnes Turistforening

Hemnes Turistforening ønsker deg velkommen til Okstindan, Nord-Norges tak. Her finner du 11 spisse og høye topper, hvor Oksskolten 1916 m.o.h. troner som Nord-Norges høyeste fjell

Forløperen for Hemnes Turistforening var Helgeland Turistforening stiftet i 1902. I 1905 bygde den Kjennsvasshytta på nordsiden av Okstindan. Foreningen nedla også mye arbeid for å gjøre den store kalksteingrotten i Svartisdalen, Grønligrotten, tilgjengelig for turister. I 1927 ble det stiftet fire lokalforeninger: Brønnøysund og Omegn Turistforening, Sandnessjøen og Omegn Turistforening, Rana og Omegn Turistforening og Mosjøen og Omegn Turistforening. Helgeland Turistforening ble oppløst i 1950. I 1978 ble Hemnes Turistforening stiftet, og overtok ansvaret for hytter og ruter omkring Okstindan.

Annonse