Sykkelruter Åmot Elverum Solør

Dato: 10.04.12

Sykkel!

Tur, ferie, trening, natur og kultur, mye kan forenes i en sykkeltur. Det prøver vi å gjøre noe med. Sykkelklubber og andre i Solør og Elverum/Åmot har fått midler fra Gjensidigestiftelsen og kommunene. Vi vil kartlegge og merke ruter. Informasjonstavler, kart, elektroniske kart, beskrivelser etc er også ingredienser i prosjektet. Mye av arbeidet skal gjøres på dugnad! Vi vil benytte mye av den infrastruktur som finnes. «Nybrott» skal bare gjøres for å knytte eksisterende infrastruktur sammen. Slikt nybrott skal også gjøres på «miljøets premisser».

Et omfattende arbeid er i gang. Startskuddet gikk 3. februar. Slik ble det presentert i en av lokalavisene: http://www.ostlendingen.no/nyheter/trar-til-for-sykkelruter-1.6754052.

En suksessfaktor er at vi når ut. Vi tror stoffet har medieinteresse! Forskjellige medier med forskjellige målgrupper og formidlingsform, vil kunne presentere stoffet på sin måte. Vi vil etablere hjemmesider, stille opp med informasjon etc. Vi håper at dette er av interesse for dere. Det er sykkelklubbene i området som er prosjekteiere, vi har sykkel som motiv, økonom i dette er bare for å få det gjennomført.

Vi er i ferd med å etablere hjemmeside. Her vil nyheter og alt stoff bli presentert etter hvert. De som er interessert, vil få e-post med tilleggsinformasjon og tidspunkt for når vesentlige nyheter er på plass.

Ta kontakt dersom dette er av interesse. Så kan vi sammen planlegge når og hvordan.

Hilsen

«Sykkelruter, Åmot Elverum Solør»

Trond Rønning

454 50 757

Trond_ronning@hotmail.com

Annonse