Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Midtre Nordland nasjonalparkstyre forvalter fem nasjonalparker, to landskapsvernområder og syv naturreservater i Nordland. Vi publiserer besøksstrategier med mål å finne en balansegang i forvaltningen av et verneområde mellom å gi gode opplevelser for den besøkende, lokal verdiskapning og å ivareta naturverdiene. Turer fra besøksstrategiene vil bli publisert på UT.no.

Annonse