Holmestrand og Omegn Turistforening

Holmestrand og Omegn Turistforening (HOT) har 2 hytter i Botnemarka. Dette er Brannåsen og Nordre Løkenseter. Begge hyttene er åpne hver søndag fra kl. 11 - 15, gjennom høst- og vinterhalvåret. Hyttene kan benyttes til overnatting for medlemmer etter nærmere avtale.

HOT sine turområder er Botnemarka og Skibergfjell. Begge områder har godt opparbeidet løypenett, er godt merket, og byr på meget gode turmuligheter hele året rundt. Skibergfjell er Vestfolds høyeste fjell (632 moh)

HOT er med å drifter lysløype ved Botnestua gjennom aktiv støtte og deltakelse i IS Botneløyper. Lysløypa er på 10 km fra Botnestua til Høgåsen (t/r)

HOT har om lag 700 medlemmer. Av disse er rundt 60 tilknyttet Barnas Turlag

Annonse