Bø Turlag

Hovedmålet til laget er å legge til rette for friluftslivet i Bø og formidle kunnskap om natur og kultur. Hovedoppgaven er å rydde og merke stier i skog og fjell og legge til rette for at turfolk skal oppleve den flotte Telemarks-naturen og finne trygt fram. I 2015 har laget 141 km merka stier å forvalte. Turlaget ønsker å ta vare på gamle ferdselsårer ved å rydde de etter behov. Enkelte område i kommunen bør ligge urørt uten merka stier, og da er det opp til vandreren selv å finne veien og målet.

Vi samarbeider med Gvarv Turlag, Notodden Turlag og Seljord Turlag om vedlikeholdet av stier som krysser grensene til andre kommuner. Laget er medeier i Bø Løypelag som bl.a. kjører opp Vihusløypa og skiløypene nede i bygda. Lifjell Løypelag vedlikeholder skiløypene på Lifjell.

Vi arrangere egne fellesturer og turer i samarbeid med andre lag. Hver uke på dagtid tilbyr vi gåturer for pensjonister og trilleturer for småbarnsforeldre. I regi av Turknappen kan du besøke 18 turmål på egenhånd (premiering). I tillegg til dette skal laget argumentere for interessene til friluftslivet i aktuelle politiske saker. Laget blei stiftet i 1976 og har om lag 300 medlemmer (2014).

Annonse