Nannestad Turlag

Nannestad Turlag blir stiftet i april 2013. Formålet for de lokale turlagene vil være det samme som for DNT Oslo og Omegn. Foreningens visjon er ”Naturopplevelser for livet” og en sentral målsetning er å få flest mulig folk ut på tur.

Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.

Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn er automatisk medlem i turlaget, dersom de bor i Nannestad kommune og ikke reserverer seg mot medlemskap.

Annonse