Nordre Follo Turlag

Nordre Follo Turlag (tidligere Oppegård Turlag) ble stiftet 25.04.2013 og er et lokalt turlag under DNT Oslo og Omegn. Formålet for Nordre Follo Turlag er det samme som for DNT Oslo og Omegn. Foreningens visjon er ”Naturopplevelser for livet” og en sentral målsetning er å få flest mulig folk ut på tur.

Turlagets formål er å skape miljøer for enkelt friluftsliv der barn, ungdom og voksne trives.

Oppegård turlag kan kontaktes på oppegaardturlag@dntoslo.no.

Annonse