Skjervøy kommune

Skjervøy kommune er en øykommune i Troms fylke med ca. 2900 innbyggere. Kommunen er en en typisk fiskerikommune hvor sjømatproduksjon og servicenæringen rundt dette er hovedfundamentet for aktiviteten i samfunnet. I de senere årene har fiskeoppdrett og smoltproduksjon fått stadig større betydning. Reiselivsnæringa er representert med overnattingsplasser og tilbydere av turistopplevelser på Skjervøy, Arnøy, Laukøy og Uløy.

På Skjervøy finnes den eldste trekirke i Nord-Hålogaland bispedømme, bygget i 1728.

Annonse