Reisa nasjonalpark

Reisa nasjonalpark omfatter et tilnærmet uberørt naturområde. Reisaelva, en av Norges beste lakseelver renner nordvestover gjennom nasjonalparken på vei til kysten. Elvedalen preges av flere sideelver som renner ned i hovedelva i form av fossefall, som Mollisfossen med et totalt vannfall på 269 m.

Området forvaltes av Reisa nasjonalparkstyre som består av fem medlemmer oppnevnt av Sametinget, Nordreisa kommune og Troms fylkeskommune.

Storslett nasjonalparklandsby ligger ved Reisaelvas utløp og er innfallsporten til Reisa nasjonalpark. På storslett finner man alt man trenger for å ferdes i nasjonalparken og områdene rundt. Butikker, service, servering, overnatting, reise og kultur; handelsstanden er rustet til alle forhold. Vår kultur er preget av de tre stammers møte. Fra vidde til fjord har samer, kvener og nordmenn alle satt sitt preg på vår historie.

Halti finner du Reisa nasjonalparksenter AS, et autorisert besøkssenter for Reisa nasjonalpark. Her drives formidling, undervisning og aktiviteter spesielt knyttet til natur, kultur og friluftsliv.

Annonse