Vågå kommune

FYSAK (Fysisk Aktivitet) har som målsetting å leggje til rette for ulike aktivitetar som kan fremje helse og førebyggje inaktivitet blant innbyggjarane i Vågå. Turkasser er plassert ut rundt om i heile kommunen.

Annonse