Sogndal kommune

Bli med på laget!

Auka trivsel og fleire innbyggjarar er hovudmålet for kommunen. Regionsenteret i Indre Sogn har 7000 innbyggjarar og i skuleåret har bygda omlag 2000 studentar og skuleelevar i tillegg. Sommar og vinter har vi framifrå turterreng. Sogndal er stort nok til å gje deg mangfald, men lite nok til å gje oversikt, tryggleik og nærleik.

Annonse