logo

Nesbyen turistkontor

Nes kommune ligger i Hallingdal i Buskerud fylke, 15 mil nordvest for Oslo og 30 mil øst for Bergen. Kommunen har en utstrekning på 809,6 km2. Av dette er 14 km2 jordbruksareal i drift og ca. 300 km2 produktiv skog. 70% av arealet i kommunen er fjellområder. Utmark, snaufjell og vassdrag utgjør nesten 500 km2. Nesbyen stasjon ligger 168 moh.

Innbyggere

Per 1. januar 2014 hadde kommunen 3 445 innbyggere. Det utgjør mellom fire og fem personer per km2. Mer enn 65 % av kommunens innbyggere bor i kommunesenteret Nesbyen. Nes kommune er kjent for gode sommertemperaturer og innehar Norges offisielle varmerekord på 35,6°C målt i 1970.

Nes sin plass i Hallingdal

Nes kommune tilhører regionen Hallingdal, som består av kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Dalføret er omkring 15 mil langt og strekker seg fra Gulsvik ved Krøderen til grensa mot Hordaland og Sogn og Fjordane fylker.

Vekst i folketallet

Hallingdal er en av de få distriktsregionene i landet som har opplevd vekst i folketallet, prognosene viser en stabil befolkningsmasse fremover. Økningen i folketallet skyldes først og fremst utviklingen av turistnæringen. Kombinasjon av sommer- og vinteraktiviteter gjør at Hallingdal har turistsesong praktisk talt hele året. Utviklingen av turistnæringen har også positive ringvirkninger for handel og tjenesteytende næringer, samt håndverk- og entreprenørbedrifter.

Sysselsetting

i landbruket er i løpet av de siste 25 årene halvert. Jordbruksareal i drift har imidlertid økt med nesten ti prosent de siste ti åra. Bøndene på de minste brukene avvikler driften, mens tendensen til større enheter gjør seg gjeldende i hele dalen. Flere industribedrifter er med og gir Hallingdal et variert arbeidsliv. I Nesbyen ligger den største industribedriften i Hallingdal, Defa, med ca. 100 arbeidsplasser.

Nes satser på turisme og reiseliv

Nes kommune nyter godt av satsingen innen turisme og reiseliv. Hemsedal, Hol (Geilo) og Nes er for øyeblikket de kommunene som utvikler seg sterkest. Dette skjer i hovedsak gjennom storstilt hyttebygging.

Nes et attraktivt feriemål

Store og flotte fjellområder med snilt turterreng sommer og vinter, samt Nesbyen Alpinsenter, golfbanen Nesbyen Golf Alpin, sammen med attraksjoner som Hallingdal museum, Langedrag Naturpark og Gardnos Meteorittpark og begivenheter som Festspillene i Nesbyen, Hallingmarken, Gubbetorget og Kjerringtorget gjør Nes til et attraktivt feriemål for både norske og utenlandske turister.

Annonse