Lister Friluftsråd

Lister Friluftsråd ble stiftet 23. august 2006 og er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. De seks kommunene utgjør Listerregionen som ligger vest i Vest-Agder med et totalt areal på over 4.000 km2 og et samlet innbyggertall på 37.000 pr 1. januar 2018.

Hva er et friluftsråd?

Per i dag er det 27 friluftsråd i Norge. Vest-Agder har tre friluftsråd; Midt-Agder Friluftsråd, Friluftsrådet for Lindesnesregionen og Lister Friluftsråd. Friluftsrådene er interkommunale samarbeidsorgan som ivaretar friluftsoppgaver for medlemskommunene. I hovedsak arbeider friluftsrådet med områder og oppgaver av betydning for befolkningen i hele regionen, mens kommunene har ansvar for de helt lokale sakene. Friluftsrådene har hovedfokus på det enkle hverdagsfriluftslivet, som turgåing og bading, som i liten grad ivaretas av interesse organisasjoner.

Annonse