Myrland Hytteeierforening

Myrland Hytteeierforening arbeider for et godt hyttemiljø på Sudndalsåsen. Vi fremmer hytteeiernes interesser og er opptatt av å opprettholde og utvikle gode skiløyper, skileikområder og sommerløyper. Kvaliteten på tilbudet for både alpint og langrenn er unik. Hvert år arrangerer vi dugnad for å videreutvikle de fantastiske mulighetene i området. I dette arbeidet samarbeider vi også godt med lokale krefter. Vi er opptatt av gode veiforbindelser til Sudndalen. Årsmøte blir arrangert i påsken.

Annonse