Oslofjordens Friluftsråd

Oslofjordens Friluftsråd (OF) er Norges eldste og største friluftsråd. OF har ansvar for booking av over 60 kystledhytter i Oslofjorden, i tillegg til flere hytter langs Haldenkanalen. Alle kommuner med grense til Oslofjorden, fra svenskegrensen til Telemark er medlemmer av organisasjonen. Ved siden av kystled, jobber OF bl.a. med natur- og friluftsveiledning, kyststier, drift av områder, sikring av tilgang til friområder, er sekretariat for Skjærgårdstjenesten og jobber for at friluftslivet i Oslofjorden skal ha best mulig forhold, bl.a. som høringsorgan for kommuner og fylkeskommuner.

Våre åpningstider på telefon:

Man - fre: 09:00 - 11:30 og 12:30 - 14:00

67 55 49 90 (Sentralbord)

Kystleden er et nettverk av rimelige overnattingstilbud langs kysten, åpent for alle. Tanken er å gi deg mulighet til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte, med både natur og kystkultur i fokus.

Hyttene i Kystled Oslofjorden ligger på noen av de flotteste friområdene i fjorden, noe vi håper gir inspirasjon til aktivt friluftsliv - for liten og stor. Noen hytter ligger på øyer, da er ofte robåt inkludert i leien. For at flest mulig skal få tilgang kan du de fleste stedene leie samme hytte maks tre døgn sammenhengende.

Standarden på hyttene er enkel, og du må selv vaske etter deg. Størrelsen på hyttene varierer fra to sengeplasser, til å være store nok for en hel skoleklasse.

Annonse