Grong kommune

Som ordfører i Grong er jeg opptatt av at kommunens visjon "Grong – et aktivt og robust regionsenter med livskvalitet og mangfold" blir satt ut i livet ved at vi har fokus på samhold og utvikling. Første skritt på vegen må være å bidra til å styrke innbyggernes identitet gjennom engasjement, stolthet og tilhørighet. I tillegg må vi profilere på at Grong er regionsenteret i Indre-Namdal – spesielt innfor skole, kultur og handel, samt et knutepunkt innen kommunikasjon.

Næringsutvikling vil stå i høysetet i åra framover. Vårt mål vil være å styrke Grong som helhet ved å legge til rette for et fruktbart samarbeide mellom kommunen og ulike aktører innen primærnæring, handel, service og reiseliv. Kompetanse- og nettverksbygging, rekruttering gjennom samarbeid og entreprenørskap, og bedre samarbeid mellom skole og næringsliv skal være nøkkelen til å nå vår målsetting om et styrket næringsliv. Vi har en stor utfordring i å utvikle flere arbeidsplasser både gjennom nyskaping og satsing på de som allerede er etablert i kommunen.

Trygghet og trivsel har best vilkår når hverdagen er forutsigbar. Derfor er vi glad for at vi har et godt utbygd tjenestetilbud innen både skoler, barnehager, helse/omsorg og kultur. Boligsektoren er også bra, men stor pågang gjør at vi stadig er på banen for å finne både nye boligområder og nye borettslagsløsninger.

Sammen med lag og organisasjoner kan vi tilby et svært allsidig fritidstilbud. Idretten har en stor plass i lokalsamfunnet og vi er langt framme når det gjelder utbygde idrettsanlegg. I tillegg har vi mye og flott natur rundt oss som innbyr til mange positive aktiviteter både for store og små. En egen brosjyre viser at Grong har svært mye å tilby for de som vil være aktive på fritida.

Grong er en internasjonal kommune som gjør at vi er et flerkulturelt samfunn. Vi er både bosettingskommune for flyktninger og har et desentralisert flyktningmottak. Dette skaper utfordringer, men fører også mye positivt med seg.

Sammen skal vi alle jobbe for å styrke og utvikle Grongsamfunnet. Her trenger vi din hjelp. Ikke vær redd for å ta kontakt enten via telefon, e-post eller et besøk på ordførerkontoret. Alle er hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen

Skjalg Åkerøy

Ordfører

Annonse