Historiske vandreruter

Historiske vandreruter skal gjør gamle ferdselsveier bedre kjent og mer brukt. De utvalgte rutene gir deg flotte friluftsopplevelser i kombinasjon med unik kulturarv. Satsingen er et samarbeid mellom DNT og Riksantikvaren, støttet av Sparebankstiftelsen DNB og Miljødirektoratet. Totalt finnes det 17 historiske vandreruter med ulikt historiske tema, i ulike deler av landet. I løpet av 2024 skal det være etablert Historiske vandreruter i alle landets fylker.

Alle de Historiske vandrerutene er lagt inn som tuforslag på UT.no og historisk informasjon om rutene er publisert som artikler på Lokalhistoriewiki. Kulturminner langs rutene kan sees på Kulturminnesøk og som et eget kartlag på UT.no (velger "steder" og kategori "kulturminner")

Last ned brosjyre med beskrivelse av ruter åpnet i årene 2015 til 2021 

Veileder for nye historiske vandreruter 

Liste over alle de historiske vandrerutene 

Prosjektleder DNT 

Louise Brunborg-Næss 

Tlf. 48297373 

louise.brunborg-naess@dnt.no 

Kontaktperson Riksantikvaren

Cecile Askhaven, Seniorrådgiver

Tlf. 98202733

Cecilie.Askhaven@ra.no

Annonse