Orkdal kommune

Orkdal kommune ligger 42 km sør for Trondheim, og er regionsenter for ca 50 000 innbyggere sørvest i Trøndelag. Kommunen selv hadde 11 725 innbyggere 1. januar 2015. I Orkdal finner du alle nødvendige handels- og servicetilbud.

Orkdal har eget sykehus - Orkdal Sjukehus - med 350 ansatte. Sykehuset er en del av statsforetaket St. Olavs Hospital i Helse Midt-Norge.

Orkdal vidaregåande skole har ca 100 ansatte og 500 elever.

I Orkdal Rådhus finner du NAV-kontor og Ligningskontor.

Orkdal og Agdenes lensmannskontor holder til nord i Orkdalsvegen.

I NHO`s årlige kåringer av beste næringskommuner er Orkdal landets beste nord for Sogn og Fjordane. Kommunen har stolte industritradisjoner og et næringsliv med stor omsetning.

Orkdal kommune kan også by på et rikt kulturtilbud. Vi har flotte og moderne idrettsanlegg, frodig og variert natur som er tilrettelagt for bruk, og sammen med kommunen sørger vel et hundretalls lag og foreninger for at vi har kultur tilpasset både bredde- og særinteresser.

Annonse