logo

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune er ein sentral utviklingsaktør som arbeider for positiv utvikling av fylket, i lag med kommunar, regionråd, næringsliv og frivillige organisasjonar.

Friluftsliv gir opplevingar, livskvalitet, betre helse og eit rikare liv. Sogn og Fjordane fylkeskommune ønskjer at alle innbyggjarane i fylket skal kunne ferdast og vere aktive i nærmiljøet og i naturen elles. Naturen og kulturhistoria er med å gi innhald og verdi til aktivitet i friluft. I høve friluftslivets år 2015 vil fylkeskommunen presentere kulturhistoriske ruter på våre heimesider.

Annonse