Vestland fylkeskommune

Vestland fylkeskommune er ein demokratisk styrt organisasjon som utviklar samfunnet og leverer viktige tenester. Fylkeskommunen har ansvar for til dømes folkehelse, kultur og idrett.

Friluftsliv kombinerar desse tre, og gjennom friluftsliv kan innbyggjarane i fylket få opplevingar, auka livskvalitet, betre helse og eit rikare liv. Vestland fylkeskommune ønskjer at alle innbyggjarane i fylket skal kunne ferdast og vere aktive i nærmiljøet og i naturen elles.

Annonse