Åsnes kommune

Kommunen kjennetegnes av vakre kulturlandskap, omkranset av mektige skogsområder som deles på midten av elva Glomma. Østover strekker Finnskogen seg mot Sverige og byr på jakt-, fiske- og friluftsopplevelser, samt stillhet og ro blandet med Finnskogens mystikk.

Flisa er administrasjonssentrum i kommunen, sentralt beliggende i Solør. Her finner man barnehager, barneskole, ungdomsskole og videregående skole. Kommunen har full barnehagedekning, og byr på allsidige aktivitets- og kulturtilbud.

Åsnes kommune har ca 7600 innbyggere og har plass til mange nye Åsnessokninger. Her er varierte bomuligheter, fra tettsted til spredt bebyggelse.

Dette bidrar til at kommunen er en trygg og god plass å bo og leve i.

Visjon: Åsnes - inkluderende og miljøbevisst.

Annonse