Våler kommune

Våler kommune, Våler i Solør, ligger i Hedmark fylke, ca 15 mil nord for Oslo, 1,5 times kjøring med bil fra Oslo lufthavn, Gardermoen.

Kommunen har ca 3900 innbyggere. Arealet er 700 km² stort - hvorav 563 km² skog og 45 km² jord. Grenser til Sverige i øst, Åsnes i syd, Løten og Stange i vest, og Trysil og Elverum i nord.

Publisert av Finn David Nilsen. Sist endret 10.09.2013

Kommunen ligger lengst nord i distriktet Solør, og kalles derfor ofte Våler i Solør. Solør omfatter området mellom byene Kongsvinger og Elverum, bestående av kommunene Våler, Åsnes og Grue, og er en del av Glomma-dalføret. Øst i Solør, i grensetraktene mot Sverige, finner man området kjent som Finnskogen.

Dalføret der Glomma renner, var etter siste istid bunnen i en fjordarm som rakk et stykke opp i Østerdalen. Men landet har hevet seg, så dalføret ligger nå 160-180 meter over havet. Glomma renner gjennom Våler i en lengde av 17 km, med fosser, stryk og fine badeplasser. En av fossene, Braskereidfossen, er regulert til kraftverk som leverer strøm til Eidsiva.

Høyeste punkt i Våler, Solør og Glåmdalen er Kjøberget, 705 moh. Andre høye pukter er Bakklinten 654 moh, Blåeenga 633 moh og Eidsfjellet 632 moh. Kilde Toppomania.

Våler kommune er preget av store skoger og jordbruksarealer, og jord- og skogbruk er viktige næringsveier. Våler er blant landets store skogkommuner og nær 90% av kommunens samlede areal er dekket av skog.

Kommunen har flere store og mellomstore produksjonsbedrifter, primært knyttet tiltrebearbeidende industri. Nord Europas største sponplatefabrikk- Forestia, og Norges største sagbruk - Moelven Våler AS ligger i vår kommune. Nortura Samvirkekylling AS, Våler, ruger og klekker daggamle kyllinger.

Våler har ambisjon om å bli Nordens beste trafikk og motorkommune. Vi videreutvikler det betydelige kompetansemiljøet innen trafikk, transport og motor hvor Norsk Trafikksenter m/Vålerbanen kanskje er den mest kjente.

Våler kommune er den største arbeidsplassen i lokalsamfunnet med ca 300 årsverk. Kommunen ledes av et kommunestyre med 19 representanter og styres av en ordfører.

Administrasjonen ledes av en rådmann. I Norge er administrasjonen partipolitisk nøytral, og består av fast ansatte. Kommunens fremste folkevalgte er ordføreren. I Våler er ordføreren den eneste heltidsansatte folkevalgte.

Begrunnelsen for norske kommuner er knyttet til frihet, deltakelse og effektivitet. Den norske lokalstyreordningen gir kommunene stor frihet til å løse sine oppgaver. Norske kommuner er både forvaltningsorgan og tjenesteprodusenter. Den største veksten er innen tjenesteproduksjon.

Det er valg hvert fjerde år i Norge. Norske kommuner er sentrale i utviklingen av velferdstaten. Kommunene har viktige oppgaver innen helse, sosial, teknisk, næring, kultur og utdanning. Spesielt innen helse, sosial og utdanning legger staten føringer for hvordan oppgavene skal løses.

I Norge har vi tre forvaltningsnivåer, stat, fylke og kommuner. Det er 19 fylker og ca 430 kommuner i landet. Tallet på kommuner går litt nedover da enkelte mindre kommuner blir slått sammen.

Hovedinntektene til kommunene kommer fra skatter, overføringer fra staten og gebyrer/avgifter/betaling for kommunale tjenester fra innbyggerne.

Annonse