Fedje Landhandleri / Fedje turistinformasjon

Fedje er ein liten øykommune ved ytste vestkyst av Hordaland. Det er i ca. 550 fastbuande på øya. Fedje vert kalla «Landsbyen i havet» grunna folk bur tett i tett kring hamna i nord. Fedje er rik på historie og naturopplevingar. Dette fører til at folketalet typisk kan doble seg om sommaren.

Å gå heile eller delar av Nordsjøløypa er eit «must» når du besøker Fedje!

Annonse