Sør-Varanger kommune

Tenker du og familien på å flytte til Nord-Norge?

Fantastiske Sør-Varanger kommune, med Kirkenes som kommunesenter, har god plass til flere mennesker! Her finner du kalde vintre, relativt varme somre, en frodig og mangfoldig natur som strekker seg fra viddelandskap via vakre fjorder til Pasviks dype furuskog.

Kommunen er geografisk beliggende i det sørøstre hjørnet av Finnmark (se kart), og grenser til Nesseby kommune i vest, Russland i øst, og Enare i Finland i sydvest.
Kommunesenteret Kirkenes har ca 3500 innbyggere og er en av Finnmarks største byer og endepunkt for hurtigruten og E6. Kommunen har også veiforbindelser til både Russland og Finland. Flyplassen Høybuktmoen er hovedflyplass for Øst-Finnmark med direktefly til blant annet Oslo, Alta og Tromsø.

Kultur- og fritidstilbud
I Sør-Varanger kommune er det et rikt og variert idrettstilbud. Det er rundt 30 idrettslag i kommunen, i tillegg kommer jeger- og fiskerforeninger, hundeklubb, travlag og bedriftsidrettslag. Av anlegg har vi to idrettshaller, en ny svømmehall i Kirkenes(Barentsbadet - åpnet i 2008), klatrevegger, skytebaner, kunstgressbaner, gressbane, lysløyper, alpinanlegg, hoppbakker og travbane.
I Barentshallene er det dessuten flotte og varierte aktivitetsmuligheter for ung og gammel!
Forøvrig finner man både både kino, bibliotek og andre kulturtilbud i Kirkenes og kommunen forøvrig.
Ellers har Kulturskolen i Sør-Varanger 400 elevplasser, og støtter opp om musikkorps og tilbyr kurs innen bl.a. musikk, kunst, dans og teater.

Skole og barnehage
Sør-Varanger har 15 kommunale barnehager, 2 private barnehager og 1 privat familiebarnehage.
Se gjerne kommunens egen barnehageportal for mer informasjon, samt søknad-/opptaksskjema o.l.
Kommunen har 10 grunnskoler med tilhørende SFO, og 1 videregående skole ca 5 km utenfor Kirkenes sentrum.
Som en del at tjenestetilbudet utover grunnskoleopplæring kan nevnes, opplæring minoritetsspråklige elever, opplæring i samisk og finsk, skoleskyss, skolefritidsordning, spesialundervisning.

Bo og etablering
For komplett oversikt over hus og leiligheter til leie og til salgs - se vår oversikt her.
Ellers tilbyr Sør-Varanger kommuner startlån til husstander med boligetableringsproblemer. Les mer om dette tilbudet på kommunens egen nettside.

Næringsfond
Sør-Varanger kommunes næringsfond skal bidra til å fremme et mer variert, konkurransedyktig, utadvendt og lønnsomt næringsliv, basert på kommunens geografiske og andre fortrinn.
Næringsfondet kan anvendes til kommunalt tiltaksarbeid, grunnlagsinvesteringer, bedriftsutvikling og investeringer i næringsvirksomhet. Les mer på kommunens nettside for søknadsskjema og informasjon om næringsfondet.

Annonse