Kristiansund og Nordmøre Turistforening

Nordmøre hører til de mest storslagne strøk i Norges fjellverden, og Innerdalen er en av perlene. Det var derfor naturlig at Innerdalen ble det første arbeidsfeltet, Innerdalshytta ble åpnet i 1889.

Senere ble aktiviteten utvidet til Sunndalsfjella, Dovre og sist til kystnære fjellstrøk med Fjordruta.

Hovedaktiviteten til forening er knyttet til hyttedrift, og vi er landets tredje største turistforening målt i antall hytter. Vi har 26 hytteanlegg rundt om, alle er selvbetjent med unntak av Loennechenbua, foreningens minste hytte som er ubetjent. I sommersesongen har vi også betjent hytte på fire steder, Todalen i Surnadal, Innerdalshytta i Trollheimen, Vangshaugen og Aursjøhytta i Sunndalsfjella.

Vi er også aktive i turarrangement, og hadde i 2023  over 1000 deltakere knyttet til fellesturer/arrangement. Herunder er både korte dagsturer og turer over flere dager.

Innsatsen til de frivillige i foreningen er avgjørende for å holde et så høyt aktivitetsnivå og å kunne tilby det vi mener er "Norges beste turisthytter", det aller meste som foregår utføres på dugnad.

Annonse