DNT Lillehammer

DNT Lillehammer har sitt virkeområde i Lillehammer, Gausdal, Øyer samt den nordre delen av Ringsaker kommune. Foreningen driver sju hytter, har ansvar for omlag 400 km merka stier og arrangerer en rekke turer og aktiviteter i både fjellet og nærområdene.

Besøk oss hos Vandreskoen i Mesnasenteret, Lillehammer

DNT Lillehammer har publikumskontor i Mesnakvartalet 10, 2615 Lillehammer, og har turinfo i samarbeid med Vandreskoen.

Tlf. 61 26 20 02

Åpningstider: mandag - fredag 10 - 17. Lørdag 10 - 16.

Her kan du få råd og tips om turer, få svar på spørsmål knyttet til medlemskapet, kjøpe kart og utvalgte turartikler til medlemspris. Du kan også deponere på Turistforeningens standard-nøkkel til alle selvbetjeningshytter.

Krokbua har egen nøkkel, som hentes på Vandreskoen etter at bestilling er foretatt.

Annonse