Lofoten Turlag

Lofoten Turlag er tilsluttet Den Norske Turistforening (DNT). DNT har følgende som overordna mål:

DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, trygt og miljøvennlig friluftsliv med vekt på vern av urørt natur.

Dette er også Lofoten Turlags visjon. DNT er Norges største friluftslivsorganisasjon og en viktig bærer av det tradisjonelle, enkle og naturvennlige friluftslivet. For å ivareta denne tradisjonen er tilgang på natur både i nærmiljøet og lenger unna (større sammenhengende kyst-, skog- og fjellområder) en forutsetning. Noe av utgangspunktet for DNTs og Lofoten Turlags engasjement innen naturvern/naturforvaltning er derfor å unngå nye naturinngrep i slike områder. Med dagens arealpress, der verdifulle områder spises opp bit for bit, er dette en formidabel utfordring.

Kort om Lofoten Turlag (LT):

- LT har ca. 900 medlemmer hovedsaklig fordelt på kommunene Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes. Vi har også utenlandske medlemmer samt en del medlemmer bosatt andre steder i landet.

- LT utgir hvert år eget turprogram med oversikt over vinter- og sommerturer som også inkluderer flere familieturer. Alle turene annonseres i lokalpressen. Du vil også finne turene på våre internettsider.

- LT har 3 ubetjente hytter, Munkebu, Selfjordhytta og Nøkksætra med til sammen ca. 45 sengeplasser. Nøkksætra på Austvågøy er den nyeste hytta og var åpnet i juni 2012.

- LT utgir hvert år Lofotkalenderen. Første årgang var 1991. Kalenderen har vært, og er, svært populær. Å ha komplett samling har etter hvert blitt viktig for mange!

- LT engasjerer mange frivillige og tillitsvalgte som utfører utrolig mye godt og positivt arbeid for turlaget og norsk natur.

- LT har merket noen turruter i Lofoten på egen hånd og i samarbeid med kommunene.

- LT ønsker, gjennom et aktivt samfunnspolitisk engasjement, å bidra til fremme av det enkle friluftslivet, til sikring av verdifulle nærmiljøområder og til bevaring av biologisk og landskapsmessig mangfold.

... FRILUFTSLIV ER NATURVERN!

Annonse