Gol kommune

Gol ligger i dalføret Hallingdal i Buskerud fylke, 167 km nordvest for Drammen.

Gol har eit typisk innlandsklima, med kalde vintre og varme sommere. Arealet for Gol er 530 km² og høyden over havet varierer mellom 180 og 1295 meter. Østover mot Valdres ligg det tradisjonsrike Golsfjellet. Turistbedrifter, hytter og stølsgrender har lenge preget dette senteret for fjellturisme i øvre Buskerud. Det er tilrettelagt for et aktivt friluftsliv med et nett av merkede løyper for både vinter- og sommeraktiviteter.

Kommunen har 4 naturreservat vernet i medhold av lov. Lysern naturreservat og Metubba naturreservat har begge store våtmarkssystemer og myrer som er viktige for både fugler og planter. Veikulåsen naturreservat og Flatdalsåsen naturreservat er begge skogreservater av stor verdi for lav, moser og sopp.

Slik kommer du deg til/fra Gol:

Kjører du riksveg 7 er det 190 km fra Oslo til Gol, og 290 km fra Gol til Bergen .

Følger du riksveg 52, kommer du til Vestlandet via Lærdalstunnelen. Avstanden til Lærdal er 115 km.
Over til nabodalføret Valdres kjører du riksveg 51. Det er ca. 50 km til Valdres sitt regionsenter, Fagernes.

Bergensbanen har stopp på Gol. Toget brukar ca. 2 t. 45 min. frå Oslo og i underkant av 4 timar til Bergen. Dersom du vil over til Vestlandet med buss, kan du ta Sogn og Fjordane-ekspressen til Førde via Sogndal.

Annonse