Ullensaker Turlag

Ullensaker turlag ble stiftet 1. juni 2015 og er turlag nummer ni under DNT Oslo og Omegn.

Formålet med Ullensaker Turlag er å gi innbyggerne i kommunen et bevisst og nært forhold til natur og friluftsliv. Virksomheten skal skje i samsvar med DNT Oslo og Omegns vedtekter. Aktivitetene skal til enhver tid skje innen rammen av DNT Oslo og Omegns strategier og være i samsvar med gjeldende retningslinjer for samhandling mellom DNT Oslo og Omegn og lokale turlag.

Formålet søkes nådd ved å:
- Spre turglede til alle i lokalsamfunnet.
- Legge til rette for informasjon omkring turmuligheter i nærmiljøet.
- Arbeide for et godt og sikkert stinett i Ullensaker.
- Arrangere turer og aktiviteter for alle.

Alle medlemmer i DNT Oslo og Omegn som bor i Ullensaker er automatisk medlem i turlaget.

Annonse