Nord-Salten Turlag

Nord-Salten Turlag (NST) ble stiftet 23. august 1990. Turlagets ansvarsområde omfatter kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjords vestside. (Dette området lå tidligere under Bodø og Omegns Turistforening. Tysfjords østside ligger under Narvik og Omegn Turistforening.)

Nord-Salten har natur som kan gi mangesidig rekreasjon. Området kan by på åpne sjøområder, trange sund, rik skjærgård, både vilt og mildt kystlandskap, trange og vide daler og nesten ubestigelige høyfjell. En del ruter er etter hvert merket.

Fellesturer
Turlaget arrangerer en rekke fellesturer både sommer og vinter, og de gir ut eget turprogram. Turprogram og annen informasjon kan fåes ved henvendelse til NST. Hamarøy- og Steigen kommune har laget turkart hvor du finner mange flotte turer beskrevet samt opplysninger som er viktige for friluftsfolk. Turkartet for Hamarøy dekker også store deler av Tysfjord Kommune. Det er også utgitt en turbok: «På tur i Hamarøy,Tysfjord Steigen og Sørfold», denne boken gir også viktige opplysninger for deg som vandrer.

Annonse