Narvik og Omegn Turistforening

Narvik og Omegn Turistforening (NOT) ble stiftet i 1902 og arbeider for det enkle friluftslivet, for å få flere ut i naturen på naturens vilkår, og for at du og andre fjellvandrere skal kunne ferdes trygt i fjellet.

NOTs område strekker seg fra Troms fylkesgrense i nord til Hellemofjorden/Tysfjord i sør. I dette området har foreningen 28 hytter på 14 forskjellige steder i fjellet. Årlig overnattingsantall er vel 4000. NOT har 1001 medlemmer (1/1-2017).

NOTs oppgaver er bygging, vedlikehold og drift av foreningens hytter, løypemerking og brobygging. Videre arrangerer foreningen fellesturer og sprer informasjon om foreningens tilbud for at flere skal bruke naturen på en positiv måte.

Foruten hovedforeningen har NOT en egen barne- og familiegruppe, ei ungdomsgruppe og ei fjellsportgruppe.

Bankgiro: 4520.07.19348

KONTAKT:

Daglig leder: Jon Sommerseth, tlf. 402 40 987.

Styreleder: Øydis Jakobsen, tlf. 920 41 29.

Vokterboligen, andre hytter: Sven Erik Ervland, tlf. 47301514.

Annonse