DNT Nord-Trøndelag

DNT Nord-Trøndelag består av tre turlag; Namdal turlag, Innherred turlag og Skarven turlag. DNT Nord-Trøndelag har per i dag 14 hytter i fjellregionen og nesten 500 km merkede løyper i fjellet.

Barnas Turlag for barn fra 0-12 år med familier er etablert i Stjørdal, i Namsos, på Innherred, i Steinkjer, Innderøy og i Meråker. De arrangerer turer til ulike turmål i kommunen og både barn og voksne får en fin mulighet til å bli bedre kjent i sitt nærmiljø.

 Vårt tilbud til ungdom 13-26 år dekkes av DNT ung Trøndelag. Vi samarbeider med TT (Trondhjem Turistforening), og kan tilby et variert og spennende program for ungdommer i begge trøndelagsfylkene. Veteranan Innherred turlag ble opprettet i 2009 og våren 2010 ble Veteranan Skarven etablert. De er aktive seniorer som drar på nærturer og litt lengre turer, ofte med kjentmenn som guide. Turene er svært populære og har god oppslutning.

Siden 2013 har DNT Nord-Trøndelag hatt egen fjellsportgruppe. De tilbyr litt brattere og lengre turer. Turtilbudet til Fjellsportgruppa inneholder både klatring, brevandring og alpin skikjøring. Dette skal være et trygt og sikkert tilbud for de som ønsker å forsøke nye aktiviteter og som ønsker å være med i fjellsportmiljøet. Minimum 18 års aldergrense. Som en del av DNT arbeider vi for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv. Hvert år utføres flere tusen dugnadstimer for at allmennheten lettere skal få adgang til naturen og fjellet. Vi håper og tror at vi med dette er med å øke motivasjonen til økt fysisk aktivitet. Vår visjon er å gi flest mulig "naturopplevelser for livet". Vi ønsker å gi barn og voksne varige, positive holdninger til natur og friluftsliv.

DNT Nord-Trøndelag ønsker alle vel møtt til fjellvandring og naturopplevelser!

Vårt kontor ligger i Stjørdal, og er betjent mandag - onsdag kl 0900 - kl 1500, torsdag 0900 - 1630, fredag 0900- 1200.

Besøksadresse: Kjøpmannsgata 10/12, Stjørdal, hovedinngangen til Gjensidige, første etasje. Telefon: 74 82 78 80 / epost: ntt@dnt.no Kontonummer: 4202 14 71695

DNT Nord-Trøndelag ble opprettet i 1972. 

Annonse