Nordkapp og Omegn Turlag

Nordkapp og omegn turlag ble etablert 12. mars 1996 med base i Nordkapp. Turlaget omfatter kommunene Porsanger, Nordkapp og Måsøy.

Turlaget har som overordnet målsetning å tilrettelegge for et aktivt friluftsliv, utvikle og vedlikeholde infrastruktur av hytter og stier, arbeide for å sikre friluftsområder og trygge friluftslivets rammevilkår lokalt og regionalt samt opprette lokallag og stimulere til turlagsaktiviteter innenfor vårt medlemsområde.

Nordkapp og omegn turlag etablerte aktivitetsgruppen Barnas Turlag i Nordkapp i juni 2003. Interessen for dette tur tilbudet til barnefamilier med barn i alderen 0-12 år øker stadig. Fra januar 2012 ble også seniortilbudet for de fra 60 +, DNT senior Nordkapp, etablert med stor interesse.

Nordkapp og omegn turlag har som målsetning å stimulere til etablering av aktivitetsgrupper i de øvrige kommunene innenfor Nordkapp og omegn turlag sitt medlemsområde. I Porsanger er det egen Barnas turlag -gruppe.

Styret i Nordkapp og omegn turlag består av:

Heidi Holmgren (leder), mob. 900 18 098

Bengt Altmann (nestleder), mob. 993 22 722

Edelh Ingebrigtsen (kasserer), mob. 940 58 675

Øyvind Svane Kjosbakken (leder Barnas turlag), mob. 911 37 977

Kristin Haga Martinsen (sekretær), mob. 454 39 638

Jostein Vae (styremedlem)

Hilde Karin Olsen (styremedlem), mob. 977 03 970

Hege Jernsletten (vara)

Kjell-Vidar Forsberg (vara)

Annonse