DNT Rana og omegn

DNT Rana og omegn, har åtte ubetjente hytter. Alle hyttene ligger i Rana kommune, med Sauvasshytta som den høyest beliggende (980 m.o.h.) og Reinfjellhytta lavest (350 m.o.h.). I tillegg til hyttene er det fem rastekoier. Totalt har foreningen ca. 270 km merkede (sommer)ruter, som er tilknyttet samtlige hytter.

Turinteressene i regionen er mange og varierte, og PT arrangerer turer til fjells, til vanns, i klatreveggen, i skogsterreng og toppturer, og kurs for å kunne ferdes sikkert i naturen.

Arbeidsfeltet til foreningen omfatter kommunene Rana, Nesna, Lurøy og Træna, og strekker seg fra Hemnes kommune og Umbukta i sør til de søndre deler av Saltfjellet i nord (Rana kommunegrense). Videre fra riksgrensen i øst til Norskehavet i vest. 

Annonse