Hedmark fylkeskommune

Visjon: Hedmark fylkeskommune er pådriver og lagspiller i samfunnsbyggingen

Hedmark fylkeskommunes verdier:

 • Åpen
 • Engasjert
 • Romslig

Det viktigste målet for Hedmark fylkeskommune er å gjøre Hedmark til et godt fylke å bo i.

Det arbeider omlag 2.000 personer i Hedmark fylkeskommune som har ansvaret for viktige velferdstjenester for Hedmarks befolkning.

Hedmark fylkeskommune har en rekke oppgaver som går på tvers av kommunegrensene:

 • Regional utvikling
 • Fylkesplanlegging
 • Videregående skoler
 • Tannhelse
 • Folkehelse
 • Fylkesveger
 • Næringsutvikling
 • Kulturformidling
 • Kollektivtrafikk
 • Kulturminnevern
 • Trafikksikkerhet
 • Tilskudd og spillemidler
 • Internasjonalt samarbeid
 • Miljøarbeid
Annonse