Nordre Fjellstølen hytteeierforening

En ideell organisasjon der nesten alle hytteeierne i området er medlem. 290 medlemmer, 300 kr pr.år i kontingent. 

Hovedinteresse er årydde/ merke turstier i sommersesongen og drifte løypemaskin på vinteren i tillegg til litt arrangementer/dugnad. Og selvfølgelig å følge med på reguleringsplaner/utbygging i området.

Annonse