Destinasjon Otta

Foreningen skal styrke tilbudet, trivsel og det fysiske miljøet til de som bor og oppholder seg på Otta og omegn gjennom målrettet tiltak, prosjekter og arrangementer. 

Et av de viktigste tiltakene er å begynne et arbeid med skilting og rydding av stier, sykkelstier, bålplasser mm med utgangspunkt fra sentrum og merkede disse i et digitalt kart. 

Annonse