Setskog Idrettsforening

Introduksjon 

Setskog IF er et flere-idrettslag som tilbyr ulike aktiviteter til alle aldesgrupper gjennom hele året. Vi har flotte turløyper som kan benyttes både sommer og vinter, foballbaner, skøytebane og milevis med skiløyper. 

Ett naturlig samlingspunkt er Steinby hytta på vinteren med oppkjørte skiløyper fra ulike steder i bygda. I tillegg tilrettelegger vi for padle aktivitet på innsjøen Setten. 

Annonse