Budal bygdeutvikling

Budal bygdeutvikling arbeider for å gjøre produkter og tilbud i Budalen kjent. 

Vi har bla. drevet et mindre turistkontor de siste somrene som skal promotere ulike reisemål i bygda. Vi har også arbeidet sammen med Forollhogna Nasjonalparkstyre om å lage alternative ruter i Budalsfjellene, for å avlaste trafikken opp mot Forollhognatoppen. I den forbindelse har vi kartlagt/gått opp en del ruter, og merket disse med skilt. 

Annonse