Maridalen bygdetun

Bygdetunet ble stiftet i 1999 etter et privat initiativ fra Ole Svendsen, tidligere skogbestyrer i Løvenskiold-Vækerø. Hans arbeid gjennom et langt liv i Nordmarkas skoger har resultert i mye historikk, gamle ting og redskaper fra Nordmarka og Maridalen.

Den 18. februar 1999 skrev 16 lokale lag, foreninger og skoler under på stiftelsprotokollen som ble undertegnet av Per Pedersen (leder for Maridalen Vel) og Roy A. Jacobsen (leder for Sørbråten Vel).

Maridalen Bygdetun er ment å være et samlingssted og aktivitetssenter for bygdekulturen i Maridalen. Bygdetunet skal være et møtested for kulturinteresserte og arbeide for et styrket samarbeid mellom befolkningen, dalens foreninger, skole og grunneiere. Stiftelsen skal gjennom sin virksomhet gi et bilde  av folks levekår og arbeid i jord- og skogbruk i gamle dager og derved styrke den kulturelle forståelsen mellom fortid og nåtid. Maridalen Bygdetun skal presentere dalens nære fortid for folk og organisasjoner og være et naturlig utgangspunkt for ekskursjoner og arrangementer.

Daværende forpaktere Randi og Lars Grande var allerede positive til et Bygdetun på Øvre Kirkeby gård, og det ble inngått leieavtale med Oslo kommune i 2000. Bygdetunet disponerer i dag følgende bygninger på gården: Bryggerhusbygning med Bryggerhus, Drengestue og Varmestue m. tilstøtende kjøkken, Fjøs med underliggende Møkkakjeller, Trev og Mjølkebu samt Hønse- og Grisehus.

Stiftelsens styre jobber kontinuerlig med vedlikehold og istandsetting av bygningene, og er hele tiden avhengig av velvillig innsats fra lokalbefolkningen. Privatpersoner og lokale lag og foreninger har i stor grad bidratt med ulike gaver, prosjektstøtte og dugnadsarbeid. Uten disses ulike bidrag ville det være umulig for styret å drifte Maridalen Bygdetun.

Annonse