Dagsturhytta Agder

Dagsturhytta Agder er et samarbeidsprosjekt mellom alle kommunene i Agder, Sparebankstiftelsen SR-Bank og Agder fylkeskommune. I løpet av 2024 vil du finne en attraktiv og lik type dagsturhytte i hver av de 25 kommunene i fylket.

Formålet med prosjektet er å etablere attraktive turmål i nærmiljøet som kan bidra til mer friluftsliv, mer fysisk aktivitet og bedre folkehelse for både innbyggere og tilreisende til Agder.

Annonse