Norges Bedriftsidrettsforbund

I Bedriftsidretten har vi som mål å få så mange som mulig i fysisk aktivitet, uavhengig av utgangspunkt. Vi gir bedrifter, kolleger, venner og familier en aktiv arena hvor man er likeverdige og får til noe sammen. Hver dag ser vi mennesker utfordre seg selv, oppleve mestring og sin første lille seier.

Som Norges største leverandør av folkehelse og sosial bærekraft er vi relevante for et arbeidsliv i endring. For bedrifter leverer vi ren merverdi. Et godt treningstilbud er viktig når man skal rekruttere eller beholde gode ansatte. Og ikke minst, bedriftene kan redusere sykefravær, skape en felles identitet og et godt miljø. Bedriftsidretten har verktøy for teambygging, lek og moro.

For folkehelse handler om så mye mer enn aktivitet. Det handler om tilhørighet, trivsel og livskvalitet. Om å bli sett og være en del av noe meningsfylt. Vi får venner og kolleger til å finne sammen, leke sammen, le sammen, tape og vinne med samme sinn. Som et lag.

Siden 1957 har vi jobbet i krysningspunktet mellom idrettsliv, arbeidsliv og frivillighet. Med over 50 ulike aktiviteter, et hundretalls arrangementer, 300 000 deltakere og 1500 bedriftsidrettslag har vi noe for alle. Som medlem i Bedriftsidretten får dere også medlemspris på aktiviteter og forsikring, samt en rekke medlemstilbud. 

Med oss på laget har vi en motivert gjeng av medarbeidere, bedriftsidrettskretser og frivillige som sammen bygger mestringsfølelse hver dag, året rundt.

Vi er på lag med Norge.

Er du klar?

Annonse