Øysteins turside

Øysteins turside gir deg forslag/tips til skogsturer rundt omkring i de tidligere kommunene Fet, Skedsmo og Sørum, nå Lillestrøm kommune og i Nes kommune.

I hele skogområdet er det flere steder rester etter kulturminner og mange av turmålene går til dem. De aller fleste turmålene kan gås fra parkeringsplasser. God kollektivtransport er noe begrenset på flere av turforslagene.

Annonse