logo

Øysteins turside

Øysteins turside opplyser om turmuligheter i skogområdene som ligger i kommunene Lillestrøm og Nes i Viken fylke. Det er mange turmuligheter der og flere har historisk interesse. På tre av åsene i Skogsbygda i Lillestrøm kommune ligger rester etter bygdeborger. Der er også gravhauger fra vikingtiden og gravrøyser som er enda eldre, samt ei hule som blir kalt Røverhula. I Nes kommune er det også rester etter mange kulturminner, gjerne som tidligere boplasser.

Annonse