Oslo Kristelige Studentlag

Oslo Kristelige Studentlag eier Nordmarkskapellet i Oslo.

Annonse