Bergen kommune

Bergen kommune har store naturområder som strekker seg fra kysten og opp til fjellområder på like under 1000 moh. Det er med andre ord mange muligheter for å bedrive et variert friluftsliv. Fjordene og kystlinjen byr på fine muligheter for padling og fritidsfiske. Bergen og Omland friluftsråd forvalter flere badeplasser som er tilrettelagt med stupebrett, skjellsand, badebrygger o.l. I skogsområder som f.eks. Kanadaskogen og Hordneskogen er det lett tilgjengelige turveier, mens byfjellene og fjellområdene rundt Gullfjellet byr på toppturmuligheter til fots eller på ski. Bergen har også mange innsjøer som egner seg godt til kano- og kajakkpadling. Den største av disse er Kalandsvatnet, hvor det også er mulighet for å leie robåt for en billig penge. Mange av innsjøene i Bergen er også gode fiskevann.

Bymiljøetaten i Bergen kommune forvalter mange parker og friområder som er godt egnet til barnelek og rekreasjon og til nærturer. Bymiljøetaten har for øvrig kartlagt over 700 områder som benyttes til rekreasjon og friluftsliv i en eller annen form. Dette er alt fra små nærområder, egnet for lek- og opphold, til store utfartsområder.

Byfjellene er blant byens mest benyttede friluftsområder. De fleste forbinder byfjellene i Bergen med de syv fjell. Hvilke syv fjell dette er, er det delte meninger om. I dag vil nok likevel de fleste tenke på fjellene som bestiges under den årlige Syvfjellsturen.

I forvaltningen av byfjellene brukes begrepet i en videre sammenheng. Alle områder som omfattes av forvaltningsplaner for byfjellene hører inn under byfjellene. Områdene omtales i dag som sentrale byfjell, byfjellene vest, byfjellene sør og byfjellene nord og er på ulikt vis tilrettelagt for rekreasjon og friluftsliv.

Annonse