Gjestgiveriet

  Legg til huskeliste
  2
  SjekkUT-besøk

  Annonse

  Gjestgiveriet er en åpen enkel tømmerkoie med brisker til 5-6 personer. Det er ikke madrasser på stedet. Det er en koie som det hører krigs-historie til. I området ble det mottatt slipp fra England under krigen, og det var radiostasjon her. Koia er godt skjult i terrenget, men det forhindret ikke at tyskerne fant den, og overrasket de som var her.

  Det kom til dramatiske trefninger. Koia ble brent ned av tyskerne, men satt opp igjen som en tro kopi på 1990 tallet, som et minne over de dramatiske hendelsene. Både inne og utenfor veggen er plassert slippkontainere fra krigens dager. Det er merket sti frem til koia, som ligger ca 1 km vest for Finnskogleden.

  Merket sti til kaldkilde. Koia er ikke egnet til vinterbruk

  Annonse
  Finnskogen og Omegn

  SjekkUT | Gjestgiveriet

  Samle på fjelltopper, hytter og andre turmål over hele landet med SjekkUT i UT-appen.

  Les mer om SjekkUT
  2

  SjekkUT-besøk